ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ГОРНО–МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 Prognozlash – eng ommabop, lekin ayni paytda ma’lumotlarni qazib olishning eng qiyin vazifalaridan biri. Prognozlash muammolari kiritilgan ma’lumotlarning…РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА БАЗЕ ЮЖНОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ АО «НГМК»

Maqolada Zarmitan konida (GMZ-4) ishchilarni, togʻ-kon texnikalarini va uskunalarni joylashgan joyini kuzatish va nazorat qilish, ular o‘rtasidagi aloqani ta’minlash…


УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ

Maqolada noaniqlik sharoitida bashoratlovchi model asosida qurilgan tog‘ jinslarini yanchish jarayonini boshqarishning takomillashtirilgan tizimi taklif etiladi. Tegirmonning…


SANOAT KORXONALARIDA XODIMLAR HAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING AXBOROT TIZIMLARI TAXLILI VA ASOSIY KO‘RSATKICHLARI

Maqolada sanoat korxonalarida xodimlar xavfsiz mehnat faoliyatlarini ta’minlashning huquqiy asosi va dunyo tajribalarining qisqacha qiyosiy tahlili berib o‘tilgan. Dunyo tajribalari…


МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С НЕЧЕТКОЙ ОБРАБОТКОЙ ИНФОРМАЦИИ В МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМ СТАНКЕ

Ushbu maqolada metallga ishlov berish uskunalarida mikroprotsessorni boshqarish va boshqarish tizimini qo'llash masalalari, shuningdek, ish rejimlarining samaradorligini oshirish usullari va…


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Maqolada tog' jinslari massividagi geomexanik jarayonlarni paydo bo'lishi, holati, shaqllanish sharoitlarini tavsiflovchi ma'lumotlar bazasini, formlallashtirish, loyihalash, yaratish va boshqarish…


МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА ТЕПЛИЦЫ

В статье рассматриваются основные задачи управления динамическими объектами на основе облачных технологий обработки информации, но при возникновении проблем в виртуальных…