ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ РЕГИОНОВ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Maqolada Sug‘d viloyatining ayrim hududlarida suv sifatini o‘rganish natijalari keltirilgan. Tojikiston Respublikasi gigienik me’yorlari talablariga muvofiqligi…


ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ БУРЕНИИ ГЛУБОКИХ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Maqola Tojikiston Respublikasida chuqur neft va gaz quduqlarini burgʻulash masalalariga bagʻishlangan. Burg‘ulash qurilmalarini qurish, chuqur neft va gaz quduqlarini burg‘ulash jarayonida…


ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ ХВОСТОХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Maqolada gidrometallurgiya zavodi faoliyati natijasida hosil boʻlgan radioaktiv chiqindilarni birlashtirish natijasida hosil boʻlgan Adrasman (Tojikiston) qishlogʻidagi 2-sonli chiqindilarni saqlash…


ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ИНВЕРСИИ НА УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Bugungi kunda havo sifati odamzotning eng muhim va global muammolaridan biri bo‘lib, u aholi salomatligi va iqlim o‘zgarishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Ushbu maqolada havoning…


QIZILQUM SHAROITIDA TABIIY SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Ushbu maqolada Qizilqum sharoitida tabiiy suv resurslaridan unumli foydalanishning samarali usullari va takliflari berilgan. Maqolada bizdan oldin yashagan avlodlarni tabiiy suv resurslaridan…


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Barqaror rivojlanishni taʹminlash uchun boshqa mamlakatlar tajribasini oʹrganish va ularni yangi sharoitlarga moslashtirish va qoʹllash asosida tabiatdan foydalanish mexanizmini ishlab chiqish…


ПЛАСТОВАЯ ВОДА ГАЗОНЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЙРИТАН)

Maqolada Ayritan gaz-neft konining suv bosishi tahlili va Shimoliy Tojikiston konlaridagi quduqlarning o'rtacha sutkalik suv bosish ko'rsatkichlari keltirilgan. Ayritan gaz-neft konini…


ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Chiqindisiz va kam chiqindili texnologiyalarning asosiy tushunchalari shakllantirilgan, ularni rivojlantirishning asosiy vazifalari va yo'nalishlari ko'rsatilgan. Tog'-metallurgiya sanoatining…


КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО «УМНОГО ГОРОДА»

"Aqlli shahar" konini ishlab chiqish kontseptsiyasi taqdim etilgan bo'lib, u viruslarni bostirish orqali epidemiyalar tarqalishining oldini olishdan, geomateriallardan…


ПЕРСПЕКТИВА ПЕРЕХОДА НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА

Atmosfera sifatini monitoring qilish atrof-muhitni muhofaza qilishning muhim vazifalaridan biridir. Ifloslanish darajasini pasaytirish uchun chiqindilarni kamaytirish…