КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРНОГО И ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Maqolada tog‘-kon korxonalarining kon va transport uskunalari faoliyatini baholash usullari tahlil qilingan. Ushbu sohadagi tadqiqotlarni tahlil qilish uchun tog‘-kon va transport uskunalarining…