ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ТАМДЫТАУ-БЕЛЬТАУСКОМ РУДНОМ РАЙОНЕ

Ushbu maqolada Tamditau-Beltau maʹdan maydonidagi oltin konlarining geologik va strukturaviy poziitsiyalarini oʹrganish natijalari koʹrib chiqildi. Barcha maʹdan konlari va namoyondalari shimoliy-sharqiy,…


МЕТОД КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕММОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БИРЮЗЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Ushbu maqolada spektroskopik kombinasion tarqalish uslubi yordamida feruzaning oʹxshashligi koʹrib chiqildi. Markaziy Qizilqumning Oltintov, Auminzatov, Ayakoshi, Yomon-qashqir toʹrtta foydali…


ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ УРАНОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ ПЕСЧАНИКОВОГО ТИПА БАЛХАШ-ВОСТОЧНОТОКТЫНТАУСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Maqolada Balxash-Sharqiytoktintov maʹdanli maydonining xomashyo baʹzasi istiqboli keltirilgan. Uran maʹdanlari yuqori boʹr va eotsen suvli, oʹtkazuvchan jinslarida rivojlangan va katta kenglikni…


ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ И СХЕМА ГИПОГЕННОГО МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ УЧАСТКА ДЖАСАУЛ

Maqolada Jasaul uchastkasi maʹdanlari va maʹdan qamrovchi jinslarini mineralogik-petrografik va kimyoviy-tahliliy oʹrganish natijalari keltirilgan. Maʹdanlar va maʹdan qamrovchi jinslarning mineral…


ВЫЯВЛЕНИЕ БАЗОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ГЕОМАССЫ ОПОЛЗНЕЙ

Tezkor va davomiy gil va boshqa ko'chkilarning harakatlanish mexanizmlari va asosiy xususiyatlarini o'rganish natijalari keltirilgan. Ko'chkilar geomassasining harakatiga sabab bo'ladigan uchta…


РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВТОНОМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ БАЗИТОВЫХ ДАЕК И РУДОНОСНОСТЬ

Ushbu maqolada vulqon-plutonik shakllanishlar bilan bevosita bog'liq bo'lmagan asosiy va orta tarkibli avtonom daykalarni o'rganish imkoniyati va istiqbollari – ma’dan-metasomatik…


РЕДКОМЕТАЛЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ УЗБЕКИСТАНА (потенциал, рост, перспективы освоения)

Ushbu maqolada Oʹzbekistonning nodir metallar istiqboli, mineralogik xususiyatlari, jahon gipotezasi tahlili haqida maʹlumotlar berilgan. Sanoatda noyob metallar qobig'dagi shakllanishi muammolari…


КОКПАТАС-ОКЖЕТПЕССКИЙ ЗОЛОТОРУДНЫЙ ТРЕНД СЕВЕРНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Oltin trendlari tendentsiyalari 20-asrning oxiridan boshlab tadqiqot ob'ekti bo'lib, uning standarti Karlin trendiga tenglashtiriladi. Bugungi kunda geologiyada oltin trendi tendentsiyalarini…


СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА АЛМАЗЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Maqolada Oʹzbekistondagi yarim sanoat, kemberlit boʹlmagan, potentsial olmos konlari haqida maʹlumotlar keltirilgan. Hajmi, taxminiy zaxiralari va bashorat qilingan resurslar haqida ma'lumotlar…


СОБСТВЕННО ЗОЛОТОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ В ТЕРРИГЕННО- КАРБОНАТНЫХ ПОРОДАХ АЛМАЛЫКСКОГО РУДНОГО РАЙОНА

Maqolada Olmaliq rudali rayoni markaziy blokida keng tarqalgan terrigen-karbonat jinslarining oltin tarkibi Oʹzbekiston mineral-xom ashyo bazasini toʹldiruvchi potentsial istiqbolli obʹektlar…