ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗЛОМОВ И РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ В ПРИБОРТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРЬЕРА МУРУНТАУ

Статья посвящена определению разломов, а также выявлению и отслеживанию тектонических разломов, скрытых под отложениями в приборной поверхности рудника Мурунтау для…


ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ВЫСОКОМОЩНОГО ДВУХСКОРОСТНОГО ЭЛЕКТРОМОТОРА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Hozirgi vaqtda talab ishlab chiqarish korxonalarining uzluksiz ravishda rivojlantirishning asosiy yo’nalishlaridanbiri fan-texnika taraqqiyotini rivojlantirish, elektr energiyasini ishlab…


ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДООТЛИВНЫХ И ВОЗДУХОДУВНЫХ УСТАНОВОК

Suv chiqarish qurilmalarida elektr yuritmalarining boshqarish va avtomatlashtirilgan tizimdan foydalanishasosiy tushuncha hisoblanadi, nasoslar ish rejimi bilan kanalizatsiya tarmoqlari va suv…


МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ ГЛИНИСТО-БЕНТОНИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ

Maqolada ochiq konchilik ishlarida quduqlarni burg’ulashda tog’ jinslarini parchalovchi asboblarni loyihalashmasalalari ko’rilgan. Aylanish bug’i rejimida ishlaydigan…


Способы бурения шпуров и их основные особенности

Toq' jinslarini kesuvchi - parchalovchi ta'sirli (PSD) instrument bilan kuchlar ta'sirini ifodalovchi model taklif etilmoqda. Modelni aylanma, aylanma - zarbali, zarbali…


Совершенствование динамики одношарошечных буровых долот на детерминированной основе

Maqaloda bir sharoshkali burg'ulash dolotosining dinamikasi ko'rilgan. Bir sharoshkali burg'ulash dolotosining kinetik tasniflari topilgan va lining asosiy tavanchining…


Управление механизмом развития трещин в плоскости отрыва при добыче блоков камня

Мaqolada qoplama tosh bo’laklarini qazib olishda qo’parilgan yuzada yoriqlarning rivojlanishiniboshqarish, hamda tog’ jinslarini maydalashda kuchlarni va yuklamani qo’llash…