NKMK XODIMLARI TOMONIDAN CHOP ETILGAN ADABIYOTLAR // ИЗДАННАЯ ЛИТЕРАТУРА СПЕЦИАЛИСТОВ АО «НГМК»

Foydali qazilmalarni boyitish va qayta ishlash asoslari Q.S. Sanaqulov, N.A. Doniyarov, A.A. Saidaxmedov ISBN 978-9943-8178-7-6 © Navoiy nashriyoti, 2022   Ushbu…