УДК: 621.9.01

BOSIM OSTIDAGI SUV QUVURLARIGA YANGI QUVUR TARMOGʹINI ULASH UCHUN TESHIK OʹYISH QURILMASI

Авторы: Mardonov B.Т. || Toirov M.Sh.

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания || Выпуск: №3 (Июль-Сентябрь), 2022 год. || Скачать

Ushbu maqolada keltirilgan asoslangan chizmalar va jumlalar, respublikamizning barcha korxonalarida mavjud eskirib qolgan texnologik jihozlar oʹrniga, yangi texnologik jihozlarni oʹrnatish va undan uzluksiz mahsulot ishlab chiqarishni taʹminlash maqsadida, korxona sexlari hududida mavjud boʹlgan yer usti va yer ostidan oʹtuvchi sexlararo kommunikatsiya tizimlarida mavjud boʹlgan katta diametrli suv quvurlariga, jihozlarni sovutish maqsadida ulanadigan kichik diametrli yangi quvur tizimlarini ulash, ulash davrida sarflanadigan vaqtni tejash, ishchi xodimlarning ish sharoiti va gigenik holatini yaxshilash, quvurni ulash davrida quvurdan oqib chiqayotgan suv taʹsirida sifatsiz payvand choklari paydo boʹlishini oldini olish maqsadida, yangi loyihalangan, moderinizatsiyalangan, vaqt jihatidan tezlik bilan quvurga teshik oʹyuvchi yangi qurilmani yaratish va uni samarali sinovdan oʹtkazishning optimal usullari keltirilgan, shu bilan bir qatorda maqolada keltirilgan jumlalarda, yilning sovuq fasillarida bosim ostidagi suv quvurlariga ishlovchi chilangarlar uchun quruq va qulay ish joylarini yaratish ishlarini olib borish haqida ham so‘z yuritiladi.

Tayanch iboralar: poʹlat suv quvurlari, texnologik jihozlar, sovitish tizimlari, quvurlar tarmoqini oʹzidan oʹtkazuvchi sexlararo komunikatsiya tizimlari, tindirilgan texnik suv, qurilmani harakatga keltiruvchi elektroyuritgich, quvurlardagi suvni toʹsib qoʹyish maqsadida foydalanuvchi zadvijkalar, aylanma harakatni sekinlatuvchi reduktor, yangi loyihalangan qurilma, vaqt va ish samaradorligi, harakatdagi quvirga teshik oʹyish qurilmasi.

 

В целях обеспечения непрерывного производства сырья на всех предприятиях нашей республики в статье представленны обоснованные чертежи и предложения подразумевающие замену существующих устаревших технологических оборудований, путѐм установки нового технологического оборудования для обеспечения бесперебойного производства и подключения к трубам новых систем трубопроводов малого диаметра с целью охлаждения оборудования, экономии времени затрачиваемого при подключении в целях улучшения условий труда и санитарно-гигиенического состояния рабочих, предотвращения образования некачественных сварных швов образующихся под воздействием воды вытекающей из труб при соединении, создание новых модернизированных устройств, что экономит время на врезку отверстий труб и оптимальные методы испытаний, кроме того это предусматривает создание сухих и комфортных рабочих мест для рабочего персонала на водопроводных сетях под давлением в холодное время года.

Ключевые слова: стальные трубы для водопровода, технологическое оборудование, системы охлаждения, системы межцеховых коммуникaций, отстойная техническая вода, электродвигатель для приспособления врезки отверстий, задвижки для перекрытия воды в трубах, редуктор, устройство новой конструкции, время и эффективность работы, приспособление для вырезания отверстий в действующем трубопроводе.
Библиографический список

1. Anurev V.I. Mashinasozlik konstruktorining qo'llanmasi. – Moskva: «Mashinostroeniye», 2001 y. 195-256 betlar.
2. Jukov K.P., Gurevich Yu.E. Mexanizmlar, qismlar va mashinalar qismlarini loyihalash atlasi. 1, 2-qism. – M.: MDTU «Stankin», 2000 y. 183-191 betlar.
3. Sandvik Coromant . Yuqori samarali metall kesish. Oʹquv o'llanma. – M.: Poligrafiya, 2003 y. 58-63 betlar.
4. Gurtyakov A.M. Moyzes B.B. Metall kesish mashinalari. Mashina asboblarining tipik mexanizmlari va tizimlari. – Omsk: Tomsk politexnika universiteti nashriyot uyi, 2009 y.
5. Chesov, Yu.S. Metall kesish uskunalarini loyihalash. Oʹquv o'llanma. 2-chi nashriyot. – Novosibirsk: NGTU, 2005 y. 238-240 betlar.
6. Guzeev V.I., Batuev V.A., Surkov I.V. CNC torna va burg'ulash-frezalash-burg'ulash mashinalari uchun kesish ma'lumotlari rejimlari. – M.: «Mashinostroeniye», 2005 y. 117-119 betlar.
7. Ryabov S. A. Zamonaviy frezerlar va ularning jihozlari: O'quv qo'llanma. – Kemerovo: GU KuzGTU, 2006 y. 71-74 betlar.
8. Feldshteyn Ye.E., Korniyevich M.A. Metall kesish asboblari. Dizaynerning ma'lumotnomasi. – Minsk: Novoye znaniye, 2009 y. Format: djvu. – 1039 bet.
9. Shaxaev J.A. Metall kesish dastgohlari va asboblari: «Mashinaning harakatlantiruvchi mexanizmlari» laboratoriya ishi uchun ko'rsatmalarю Omsk: SibADI, 2003 y. – 98 bet.
10. Churbanov A.P, Proskokov A.B. Universal metall kesish dastgohlarining asosiy harakatining aylanish drayvlari bo'yicha amaliy ishlar to'plami: o'quv qo'llanma. – Tomsk: Tomsk politexnika universiteti nashriyot uyi, 2010 y. 146-153 betlar.