Vorobyov K.A.

Vorobyov K.A.

Должность:Все статьи автора

KONCHILIK OLIY O‘QUV YURTLARINI XALQAROLASHTIRISH BO‘YICHA YO‘L XARITASINI ISHLAB CHIQISH XUSUSIYATLARI (RF VA MOM MAMLAKATLARI)

Ushbu maqolaning maqsadi oliy ta’lim muassasalarini xalqarolashtirish dasturini amalga oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqi-shdan iborat. Maqolada oliy ta’lim muassasalarini…

Рубрика: Информация || Выпуск: №3 (Июль-Сентябрь), 2023 год. || Скачать