АНАЛИЗ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ

«NKMK» AJ bo‘linmalarining energiya isteʼmoli rejimlari to‘g‘risidagi statistik maʼlumotlarga ko‘ra, tashqi elektr ta'minoti tizimidagi favqulodda vaziyatlar…


KONCHILIK KORXONALARIDAGI ELEKTR DVEGATELLARINI ISH SAMARADORLIGIGA ChASTOTALI O‘ZGARTIRGIChLARNING TASIRINI MATLAB SIMULINK DA TAHLILI

Ushbu maqolada konchilik korxonalaridagi asinxron matorlarning samaradorligiga chastota o‘zgartirgichlarning qanday tasir qilishin masalasini ko‘rib chiqilgan. Buning uchun MATLAB…


REAKTIV QUVVAT MANBALARINI OʼRNATISHNING ELEKTR ENERGIYASI SIFATIGA TAʼSIRINI TAHLIL QILISH

Ushbu maqolada sanoat korxonalarining elektr taʼminoti tarmoqlarida elektr energiyasidan foydalanish samaradorligini oshirish uchun reaktiv quvvat kompensatsiyasi boʼyicha amaliy tavsiyalar berildi.…


BIR CHO‘MICHLI KARYER EKSKAVATORLARI CHO‘MICHI HARAKATINI OPTIMAL ISHCHI ZONASINI ANIQLASH

Ushbu maqolada ekskavator cho‘michini ko‘tarish va bosim berish kuchlari natijasida yuzaga kelayotgan salbiy oqibatli omillar ta’sirini hamda cho‘michni harakat traektoriyasi…


ELEKTR TOKINI O‘TKAZUVCHAN SUYUQLIKLAR SARFINI O‘LCHOVCHI QURILMALARNI TADQIQ QILISH

Ishlab chiqarish korxonasidan tortib avtomatlashtirishgacha bo‘lgan sanoat tizimlarida suyuqliklarning oddiy va murakkab jarayonlaridan harorat, bosim va suyuqlik oqim sarfini aniq o‘lchashni…


SHARLI TEGIRMONLARNI SHAR BILAN YUKLANISHDA ELEKTR ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ASOSIY ISTIQBOLLARI

Ushbu maqolada, adabiyotlar tahlili natijasida, sharli tegirmonlarni elektr motorlari hamda elektr yuritlarini avtomatik boshqarish orqali energiyasini tejash va elektr energiyasidan foydalanish…


OQOVA SUVLARNI BIOLOGIK TOZALASHDA AERATSIYA JARAYONINING PARAMETRLARINI BOSHQARISH ORQALI ENERGIYA TEJAMKORLIKKA ERISHISH

Ushbu maqolada biologik tozalash inshootlarida oqova suvlarning texnologik muhit parametrlarini hisobga olgan holda aeratsiya jarayonining parametrlarini boshqarish masalalari ko‘rib chiqildi.…


HAVO ELEKTR UZATISH LINIYALARINING KLASSIFIKATSIYALARI BO’YICHA TIZIMLI TAHLIL O’TKAZISH

Havo elektr uzatish liniyasi – bu elektr energiyasini uzatish uchun mo‘ljallangan o‘tkazgichlar, tayanchlar va liniya armaturalari bilan ta’minlangan tizim. Elektr uzatish…


НАДЕЖНОСТЬ МАГНИТОМОДУЛЯЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Ishonchlilik faqat MTO‘T ning asosiy xususiyatlaridan biri bo‘libgina qolmay, balki ma’lum vaqt oralig‘ida berilgan ish rejimlari va ish sharoitlarida o‘lchov o‘tkazgichining…


ШАГ В РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O‘zbekiston Respublikasi energetika tarmog‘ini rivojlantirish hozirgi davrning eng dolzarb va eng muhim talablaridan biridir. Energetika tarmog‘idagi o‘sish sur’atlarining…