НАДЕЖНОСТЬ МАГНИТОМОДУЛЯЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Ishonchlilik faqat MTO‘T ning asosiy xususiyatlaridan biri bo‘libgina qolmay, balki ma’lum vaqt oralig‘ida berilgan ish rejimlari va ish sharoitlarida o‘lchov o‘tkazgichining…


ШАГ В РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O‘zbekiston Respublikasi energetika tarmog‘ini rivojlantirish hozirgi davrning eng dolzarb va eng muhim talablaridan biridir. Energetika tarmog‘idagi o‘sish sur’atlarining…


ENERGETIK QURILMALARNING QIZISH HARORATINI HISOBLASH ORQALI ULARNING TEXNIK HOLATINI DIAGNOSTIKA QILISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Ushbu maqolada mavjud usullardan farqli ravishda, sanoat korxonalaridagi elektr texnologik qurilmalarning ishchi mexanizmlarini harakatga keltiruvchi katta quvvatli sinxron motorlarning elektr…


RUDANI YANCHUVCHI TEGIRMONLARNI ELEKTR ENERGIYA SAMADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

Ushbu ishda sharli tegirmonlarning koʹp yillar davomida xom-ashyoni yanchishda kon-korxonalari va boyitish fabrikalarida togʹ jinsi oʹlchamlari uchun optimal boʹlaklar olishda ishlatilib kelinmoqda.…


SANOAT KORXONASI ELEKTR TAʹMINOTI TIZIMINING KOMPLEKS TEXNIK – IQTISODIY MODELINI QURISH

Maqolada sanoat korxonasi elektr ta’minoti tizimi elementlarining, jumladan tashqi elektr ta’minoti liniyalari, transformator podstansiyalari, ta’minlovchi va taqsimlovchi liniyalarining,…


ОПЫТ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД В УСЛОВИЯХ КЫЗЫЛКУМСКОГО РЕГИОНА

Hozirgi asrda Qizilqumlarda suv tanqisligini oshirish muammosini hal qilishning asosiy yo'nalishi suvni muhofaza qilishdir. Shu munosabat bilan kon-metallurgiya sanoatida suvni keng miqyosda…


УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Maqolada konveyer bantlaridagi nuqsonlarni aniqlash qurilmalari tahlil qilinadi, shuningdek, mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan konveyer bantlaridagi nuqsonlarni diagnostika qilish uchun qurilmalar…


6-10 KV KUCHLANISHLI HAVO ELEKTR UZATISH TARMOQLARIDA ELEKTR ENERGIYASI VA QUVVAT ISROFLARIIING STATISTIK TAHLILI VA QUVVAT ISROFLARINI KAMAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI

Quvvat va elektr energiyasi isroflari xavo elektr uzatish tarmoqlariga etarli darajada salbiy va sezilarli taʹsir etadi. Elektr energiyasi isteʹmolchilarga elektr energiyasini va quvvatni etkazib…


РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В НАВОИЙСКОМ ЭНЕРГОРЕГИОНЕ

Iste'molchi yuklamalarining ortishi bilan, ayniqsa energiya tizimining uzoq nuqtalarida kuchlanishning pasayishi kuzatiladi. Nominal darajada kuchlanishni saqlab turish har doim operativ xizmat…


АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Dunyoda transport xarajatlarini kamaytirish, ekspluatatsiya sharoitida yuk avtomobillari va ekspluatatsiya materiallari resurslaridan samarali foydalanish, transportning ekologik va yo'l xavfsizligini…