Исследования переходных процессов при пуске асинхронных двигателей с помощью параллельных тиристоров

Ushbu maqolada katta quvvatli asinxron motorlarini ishga tushirishda tiristorlardan foydalanishning vazifalari kơrsatilgan. Katta quvvatli asinxron motorlarni tiristorlar yordamida ishga tushirish…


ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО СПОСОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Maqolada elektr qazib olish nasoslari uchun energiya tejash usulidan foydalanish haqida so'z boradi. Ko'pgina konlarni o'zlashtirishda qazib olish kashf etilganligi va er osti usullari katta…


АНГРЕН КУМИР КОНИ ТРП-3 НИМСТАНЦИЯСИДА АВТОМАТЛАШТИРИШ СХЕМАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Основной задачей автоматизации, в том числе автоматического ввода резерва в электроснабжении горных предприятий является обеспечение беспрерывной работы потребителей. Так же, автоматизация позволяет…


Оптимизация электрических режимов современных дуговых сталеплавильных печей со статическим тиристорным компенсатором

Maqolada stastik tiristorli kompensator (STK)ga ega bo'lgcm zamonaviv elektr voyli pechlarning elektrik rejimlarini optimallashtirish masalasi ko'rib chiqilgan. STKning…


Повышение энергоэффективности режимов работы электроприводов с переменной нагрузкой

Valkali maydalagichning ishchi ish rejimlari, uning asinxron elektr yuritmasining dvigateli pasaytirilgan yuklama bilan ishlaganda, quvvat koeffitsientini yaxshilash maqsadida, yuklamani uzluksiz nazorat…