РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗНОСОСТОЙКИХ БЕЛЫХ ЧУГУНОВ

Yeyilishga bardoshli oq cho‘yanlardan maxsus namunalar tayyorlanib, qotishmaninng mexanik xossalari tadqiq qilingan. Shunigdek, OLYMPUS BX53 mikroskop yordamida mikrostrukturaviy tahlil…


TOSHQAZGAN GRAFIT RUDASINING HUSUSIYATLARINI O‘RGANISH VA ORGANIK MODDA YORDAMIDA BOYITISH USULLARI

Hozirgi kunda Fanlar akademiyasi Navoiy bo‘limi xodimlari tomonidan Buxoro viloyati Peshku tumanida joylashgan grafit konidagi rudalarning namunalari organik modda flotatsion usulini qo‘llagan…


ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА, ИЗМЕЛЬЧАЕМОСТИ И ФЛОТАЦИИ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ «КАЛЬМАКЫР» И «ЁШЛИК-1»

Maqolada «Kalmakir» va «Yoshlik-1» konlari rudalarining moddiy tarkibi va maydalanishi, uning maydalanish hajmiga va ularning flotatsiya ko‘rsatkichlariga taʼsiriga…


ИССЛЕДОВАНИЕ ОБОГАТИМОСТИ БАЛАНСОВЫХ И ЗАБАЛАНСОВЫХ СОРТОВ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КАЛЬМАКЫР» МЕТОДОМ ФЛОТАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРУПНОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Maqolada «Kalmakir» konini rudalarining balans va balansdan tashqari navlarini flotatsiya usuli bilan boyitish, maydalash hajmiga va ularning flotatsiya ko‘rsatkichlariga taʼsiriga…


ВЛИЯНИЕ ИОННОГО СОСТАВА ВОДЫ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ПРОЦЕССЕ ФЛОТАЦИИ СУЛЬФИДНЫХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ «КОКПАТАС» И «ДАУГЫЗТАУ»

Sulfidli minerallarning flotatsiyasi paytida suyuq fazaning tarkibi o‘zgaradi, flotatsion reagentlarning ionlari (kationlari va anionlari) va suvda erishi mumkin bo‘lgan minerallar…


АNGREN KAOLINIDAN YUQORI SIFATLI GLINOZYOM OLISH

Аlyuminiy ishlab chiqarish sanoatida boshlang‘ich xom ashyo glinozem Аl2O3 hisoblanadi.…


ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДИ ИЗ СБРОСНЫХ РАСТВОРОВ ЦЕХА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ГМЗ-2

Misni bog'liq holda qazib olish uchun agregatning texnologik sxemasi taklif qilingan bo'lib, u yuqori tarkibli mis olish, hamda oltin va kumush ajratib olish imkonini beradi. Bunday holda, misni…


ОБОСНОВАННОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОГАРКОВ СОДЕРЖАЩИХ СУРЬМУ

Tarkibida surma bo‘lgan qattiq qovurish mahsuloti texnik H2SO4 (GOST 2184-2013) da oksidlangan surma birikmalarini eritmaga to‘liq…


ОБЗОР О СОСТОЯНИИ ДЕЛ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УРАНА

Ishning maqsadi reniy, vanadiy, mis, molibden, nodir va noyob elementlar (NNE) va sirkoniyni olish bilan bog‘liq holda uran rudalarini kompleks qayta ishlash bo‘yicha…


ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХРОМОМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ ВЗАМЕН СТАЛИ 110Г13Л ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ РУДОРАЗМОЛЬНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ

Jahonda bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biri yuqori marganetsli yeyilishga bardoshli po'latdan quyish orqali ishlab chiqarilgan quymalarning mexanik va ekspluatatsion xossalarini oshirish…