ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛАСТА УРАНА ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРИ ПОДЗЕМНОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ

Elektr toki ta’sirida nafaqat filtrlash koeffitsiyenti, balki metallni ajratib olish tezligi ham ortishi aniqlandi. Filtrlash koeffitsiyentining o‘sishini elektr toki o‘tganda…


MIS ISHLAB CHIQARISHDA HOSIL BO‘LADIGAN TEXNOGEN CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Ushbu tadqiqot ishida mis ishlab chiqarishda hosil bo‘lgan shlaklarni flotatsiyalashdan keyingi texnogen chiqindilarining tarkibi va undan kerakli komponentlarni ajratib olish bo‘yicha…


«OLMALIQ KMK» AJ DA RUX KEKLARINI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Chiqindisiz texnologiyani joriy etish va yuqori sifatli rux ishlab chiqarish rux kontsentratlarini gidrometallurgik usulda qayta ishlash orqali amalga oshirilishi mumkin, bunda kuyindi…


ИЗВЛЕЧЕНИЕ МОЛИБДЕНА ИЗ КАРБОНАТНЫХ РАСТВОРОВ ПЕРЕРАБОТКИ УРАНОВОГО ХИМКОНЦЕНТРАТА

Ekstraktsiya jarayonida eritmalardan uran va molibdenni ajratish imkoniyati oʻrganildi. Ekstraktsiya jarayoninig asosiy rejimlari (izotermasi), organika va eritmalarning nisbati va ekstraktsiya…


YEYILISHGA BARDOSHLI OQ CHOʻYANLARNING ABRAZIV YEYILISH XARAKTERISTIKALARINI TAHLIL QILISH

Maqolada, koʻp komponentli (V, Mo, W va Co) tarkibida xromning miqdori mos ravishda 18% va27% boʻlgan yeyilishga bardoshli oq choʻyanlar sistematik ravishda uch sharoitda: quyma (AC), toblashdan…


ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ГМЗ-2 АО «НГМК» (НА ПРИМЕРЕ ХВОСТОХРАНИЛИЩА № 1)

Gidrometallurgiya zavodining 50 yil davomida to‘plangan chiqitlarida yetarli miqdorda oltin va kumush mavjud. Chiqitlarni qayta ishlashda qo‘shimcha metallar olish, shuningdek, chiqit…


РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗНОСОСТОЙКИХ БЕЛЫХ ЧУГУНОВ

Yeyilishga bardoshli oq cho‘yanlardan maxsus namunalar tayyorlanib, qotishmaninng mexanik xossalari tadqiq qilingan. Shunigdek, OLYMPUS BX53 mikroskop yordamida mikrostrukturaviy tahlil…


TOSHQAZGAN GRAFIT RUDASINING HUSUSIYATLARINI O‘RGANISH VA ORGANIK MODDA YORDAMIDA BOYITISH USULLARI

Hozirgi kunda Fanlar akademiyasi Navoiy bo‘limi xodimlari tomonidan Buxoro viloyati Peshku tumanida joylashgan grafit konidagi rudalarning namunalari organik modda flotatsion usulini qo‘llagan…


ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА, ИЗМЕЛЬЧАЕМОСТИ И ФЛОТАЦИИ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ «КАЛЬМАКЫР» И «ЁШЛИК-1»

Maqolada «Kalmakir» va «Yoshlik-1» konlari rudalarining moddiy tarkibi va maydalanishi, uning maydalanish hajmiga va ularning flotatsiya ko‘rsatkichlariga taʼsiriga…


ИССЛЕДОВАНИЕ ОБОГАТИМОСТИ БАЛАНСОВЫХ И ЗАБАЛАНСОВЫХ СОРТОВ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КАЛЬМАКЫР» МЕТОДОМ ФЛОТАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРУПНОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Maqolada «Kalmakir» konini rudalarining balans va balansdan tashqari navlarini flotatsiya usuli bilan boyitish, maydalash hajmiga va ularning flotatsiya ko‘rsatkichlariga taʼsiriga…