ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕГИРОВАНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЧУГУНОВ МАРОК 280Х29НЛ И 330Х17Л С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА

Yeyilish sharoitida ishlaydigan togʻ-metallurgiya uskunalari qismlarini ishlab chiqarish uchun eng keng tarqalgan 280X29NL va 330X17L markali yeyilishga bardoshli choʻyanlarning qattiqligi va…


ОПЫТ РАБОТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРОТНЫХ ВОД

«NKMK» AJ mutaxassislari Rossiya Federatsiyasining ilmiy hamkorlari bilan birgalikda oltinning o‘rtacha miqdori 0,5 g/t gacha bo‘lgan yig‘ma eritma qoldiqlarini…


ПОЭТАПНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОТРАБОТКЕ КАЛИЙНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Maqolada kaliy konlarini o'zlashtirishda bosqichma-bosqich dampingning afzalliklari ko'rib chiqiladi. Rejada doimiy chiqindilarni bir necha bosqichda loyihalash maqsadga muvofiqdir. Birinchi…


СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОТЛИВОК ИЗ БЕЛЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ЧУГУНОВ

Maqolada 280Х29НL, 300Х32Н2М2ТL va 330Х17L markali yuqori legirlangan oq choʹyanlar tadqiq qilingan. Choʹyan markalaridan qumli va metall qoliplarda tayyorlangan quymalarning qattiqligi va sturukturasi…


ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «МУРУНТАУ»

Ushbu maqolada kumush va boshqa qimmatbaho metallarni chiqindi sulfat kislota eritmalaridan rux kukuni bilan sementlash orqali cho'ktirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar aks ettirilgan. Kumush…


ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ МИНЕРАЛОВ В ХВОСТАХ СОРБЦИИ КЕКА БИООКИСЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБЖИГА СОВРЕМЕННЫМИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Bugungi kunda murakkab tarkibli oltin rudalari va konsentratlarini qayta ishlashga alohida eʹtibor qaratilmoqda. Mahsulot tannarxini pasaytirish, asosiy metallni ajratib olish darajasini oshirish…


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХВОСТОВ ЦКВЗ НА ГМЗ-7

Maqolada OUESning texnogen chiqindilarini qayta ishlash bo'yicha tahlillar va sanoat sinovlari natijalari, texnogen chiqindilarning kimyoviy tarkibi, shuningdek, dastlabki va sorbsion siyanidlanishning…


QORAUZYAK KONI VERMIKULIT RUDASINI BOYITISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Maqolada vermikulit xomashyosining mineralogik va texnologik xususiyatlari tahlil qilingan, tabiiy vermikulitning asosiy xususiyatlari оʹrganilgan. Оʹtkazilgan sinovlar natijasida vermikulit…


ELEKTRON LOMDAN METALLARNI AJRATIB OLISH IMKONIYATLARI

Odatda, elektron-hisoblash mashinalari, ya'ni kompyuterlar bir nechta qismlardan iborat bo'lib, ularning har birida kichik yoki sezilarlimiqdordagi metallar mavjud. Zamonaviy axborot texnologiyalari…


ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗАБАЛАНСОВЫХ ОКИСЛЕННЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КАЛЬМАКЫР»

Qolmaqir koni balansiga kirmagan oksidlangan rudalarini qayta ishlashning ratsional texnologiyasini tanlash maqsadida maqolada ushbu rudalarning kimyoviy, minerologik, granulometrik tarkibi,…