Статьи из №3 выпуска 2022 года

НОВЫЕ ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О МЕСТОРОЖДЕНИИ САРЫЧЕКУ (АЛМАЛЫКСКИЙ РУДНЫЙ РАЙОН)

Maqolada Saricheku konining kichik intruziyalarining ma’dan tarkibi o‘rganib chiqildi. Bunda tog‘ jinslari va ma’danlarning petrografik, kimyoviy hamda mineral tarkibi…

Рубрика: Геология

ПЕТУХОВ ОЛЕГ ФЁДОРОВИЧ 70 ЛЕТ

Руководство АО «НГМК», АО «АГМК», ГП «Навоийуран», НГГТУ, ТГТУ им. И. Каримова, Академия наук Республики Узбе-кистан, Алмалыкский филиал НИТУ «МИСИС»,…

Рубрика: Поздравления

САНАКУЛОВ КУВОНДИК САНАКУЛОВИЧ 65 ЛЕТ

Руководство АО «НГМК», АО «АГМК», ГП «Навоийуран», НГГТУ, ТГТУ им. И. Каримова, Академия наук Республики Узбе-кистан, Алмалыкский филиал НИТУ «МИСИС»,…

Рубрика: Поздравления

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МИКОЗОВ СТОП

Maqolada kasallikning klinik shakliga qarab oyoq panja mikozi bilan og'rigan bemorlarda immunitet tizimining holati o'rganildi. Oyoq panja mikozining barcha klinik shakllarida immunitet tizimining…

Рубрика: Информация

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Barqaror rivojlanishni taʹminlash uchun boshqa mamlakatlar tajribasini oʹrganish va ularni yangi sharoitlarga moslashtirish va qoʹllash asosida tabiatdan foydalanish mexanizmini ishlab chiqish…

Рубрика: Экология

RUDANI YANCHUVCHI TEGIRMONLARNI ELEKTR ENERGIYA SAMADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

Ushbu ishda sharli tegirmonlarning koʹp yillar davomida xom-ashyoni yanchishda kon-korxonalari va boyitish fabrikalarida togʹ jinsi oʹlchamlari uchun optimal boʹlaklar olishda ishlatilib kelinmoqda.…

Рубрика: Электроэнергетика

SANOAT KORXONASI ELEKTR TAʹMINOTI TIZIMINING KOMPLEKS TEXNIK – IQTISODIY MODELINI QURISH

Maqolada sanoat korxonasi elektr ta’minoti tizimi elementlarining, jumladan tashqi elektr ta’minoti liniyalari, transformator podstansiyalari, ta’minlovchi va taqsimlovchi liniyalarining,…

Рубрика: Электроэнергетика

ОПЫТ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД В УСЛОВИЯХ КЫЗЫЛКУМСКОГО РЕГИОНА

Hozirgi asrda Qizilqumlarda suv tanqisligini oshirish muammosini hal qilishning asosiy yo'nalishi suvni muhofaza qilishdir. Shu munosabat bilan kon-metallurgiya sanoatida suvni keng miqyosda…

Рубрика: Электроэнергетика

KARYERLARDAGI AVTOMOBIL YO‘LLARIDAGI CHANGLARNI BOSTIRISH UCHUN PREPARATLAR YARATISH VA ULARNI SINOVDAN O‘TKAZISH TADQIQOTLARI

Maqolada karyerlarning avtomobil yo‘llaridagi changlarni bostirish uchun preparatlar yaratish va ularni sinovdan o‘tkazish to‘g‘risidagi natijalar keltirilgan. Yaratilgan…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ В ЛИТЕЙНЫХ МАГНАЛИЯХ

Turli xil o'lchamdagi va raqamli zichlikka ega bo'lgan aralashmalarning turli Mg. tarkibidagi qotishmalarning mikrostrukturasi va mexanik xususiyatlari evolyutsiyasiga ta'siri tadqiq qlingdi.…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

NMZ IChB «NT-250I» DASTGOHI STANINASINING YO‘NALTIRGICHLARIGA SUPPORTNI YIG‘ISHDAGI ANIQLIGINI TADQIQ QILISH

Ushbu maqolada, «NMZ» IChB «NT-250I» dastgohi staninasining yoʹnaltirgichlariga supportni yigʹishdagi aniqligini tadqiq qilish masalasi koʹrilgan. Dastgohning staninasini…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

BOSIM OSTIDAGI SUV QUVURLARIGA YANGI QUVUR TARMOGʹINI ULASH UCHUN TESHIK OʹYISH QURILMASI

Ushbu maqolada keltirilgan asoslangan chizmalar va jumlalar, respublikamizning barcha korxonalarida mavjud eskirib qolgan texnologik jihozlar oʹrniga, yangi texnologik jihozlarni oʹrnatish va…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ISSIQLIKNI SAQLASH QOBILIYATIGA EGA MATERIALLARNI QOʹLLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Maqolada issiqlikni saqlash qobiliyatiga ega materiallarni qoʹllashda innovatsion texnologiyalar, issiqlik o'tkazuvchanligini aniqlashning mavjud usullarini tahlil qilish va takomillashtirish…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВА ЗОЛОТА И УРАНА

Ushbu maqolada oltin va uran ishlab chiqarish mahsulotlarini tahlil qilishda analitik usullar va instrumental laboratoriya qurilmalari-dan foydalanish imkoniyatlari baholanadi. Qisqa shaklda…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

СПЕЦИФИКА ПЕРЕРАБОТКИ МЕСТНЫХ БАЗАЛЬТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ushbu maqolada mahalliy bazalt togʹ keltirilgan boʹib, bazalt togʹ jinslarining fizik va kimyoviy xossalari, ularning tarkibiy xususiyatlari, bazalt togʹ jinslarnini qayta ishlash, yuvish orqali…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ishda kеramik qurilish buyumlarini – gʹisht, tоsh, kоshinlarni ishlab chiqarishda turli sanоat chiqindilarini qayta ishlash boʹyicha chеt el va maхalliy tadqiqоtlar tahlili kеltirilgan.…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

СОЛЕУСТОЙЧИВЫЙ БЕЗГЛИНИСТЫЙ БУРОВОЙ РАСТВОР НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ БАЗАЛЬТОВОЙ ФИБРЫ И АРМАТУРЫ

Bazalt fibrasini o'z ichiga olgan burg'ulash suyuqliklarini tayyorlashda ishlatiladigan turli dispersiyali bosqichlarning tajovuzlari. Tuzli konlarda quduqlarni ulash uchun burg'ilash loyidan…

Рубрика: http://gorniyvestnik.uz/ru/categories/

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ 3,2 Х 3,1

Maqolada tushirish bilan (markaziy) 3,2 x 3,1 va 3,7 x 3,1 gacha bo'lgan shar tegirmoninig konstruktsiyasini o'zgartirish usuli tas-virlangan, bu esa logoritmik prоgressiyada tegirmon xajmining…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ПОЭТАПНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОТРАБОТКЕ КАЛИЙНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Maqolada kaliy konlarini o'zlashtirishda bosqichma-bosqich dampingning afzalliklari ko'rib chiqiladi. Rejada doimiy chiqindilarni bir necha bosqichda loyihalash maqsadga muvofiqdir. Birinchi…

Рубрика: Обогащение и металлургия

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОТЛИВОК ИЗ БЕЛЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ЧУГУНОВ

Maqolada 280Х29НL, 300Х32Н2М2ТL va 330Х17L markali yuqori legirlangan oq choʹyanlar tadqiq qilingan. Choʹyan markalaridan qumli va metall qoliplarda tayyorlangan quymalarning qattiqligi va sturukturasi…

Рубрика: Обогащение и металлургия

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «МУРУНТАУ»

Ushbu maqolada kumush va boshqa qimmatbaho metallarni chiqindi sulfat kislota eritmalaridan rux kukuni bilan sementlash orqali cho'ktirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar aks ettirilgan. Kumush…

Рубрика: Обогащение и металлургия

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ МИНЕРАЛОВ В ХВОСТАХ СОРБЦИИ КЕКА БИООКИСЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБЖИГА СОВРЕМЕННЫМИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Bugungi kunda murakkab tarkibli oltin rudalari va konsentratlarini qayta ishlashga alohida eʹtibor qaratilmoqda. Mahsulot tannarxini pasaytirish, asosiy metallni ajratib olish darajasini oshirish…

Рубрика: Обогащение и металлургия

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ТАМДЫТАУ-БЕЛЬТАУСКОМ РУДНОМ РАЙОНЕ

Ushbu maqolada Tamditau-Beltau maʹdan maydonidagi oltin konlarining geologik va strukturaviy poziitsiyalarini oʹrganish natijalari koʹrib chiqildi. Barcha maʹdan konlari va namoyondalari shimoliy-sharqiy,…

Рубрика: Геология

МЕТОД КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕММОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БИРЮЗЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Ushbu maqolada spektroskopik kombinasion tarqalish uslubi yordamida feruzaning oʹxshashligi koʹrib chiqildi. Markaziy Qizilqumning Oltintov, Auminzatov, Ayakoshi, Yomon-qashqir toʹrtta foydali…

Рубрика: Геология

ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ УРАНОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ ПЕСЧАНИКОВОГО ТИПА БАЛХАШ-ВОСТОЧНОТОКТЫНТАУСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Maqolada Balxash-Sharqiytoktintov maʹdanli maydonining xomashyo baʹzasi istiqboli keltirilgan. Uran maʹdanlari yuqori boʹr va eotsen suvli, oʹtkazuvchan jinslarida rivojlangan va katta kenglikni…

Рубрика: Геология

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ И СХЕМА ГИПОГЕННОГО МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ УЧАСТКА ДЖАСАУЛ

Maqolada Jasaul uchastkasi maʹdanlari va maʹdan qamrovchi jinslarini mineralogik-petrografik va kimyoviy-tahliliy oʹrganish natijalari keltirilgan. Maʹdanlar va maʹdan qamrovchi jinslarning mineral…

Рубрика: Геология

ВЫЯВЛЕНИЕ БАЗОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ГЕОМАССЫ ОПОЛЗНЕЙ

Tezkor va davomiy gil va boshqa ko'chkilarning harakatlanish mexanizmlari va asosiy xususiyatlarini o'rganish natijalari keltirilgan. Ko'chkilar geomassasining harakatiga sabab bo'ladigan uchta…

Рубрика: Геология

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО КОНТУРНОМУ ВЗРЫВАНИЮ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ УСТУПОВ НА КАРЬЕРАХ

Ishda turli genetik toifadagi ruda konlarida ochiq konlarning yon tomonlari va chetlarining barqaror to'lov burchaklarini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar olib borildi va ochiq konlarda kontur portlatishning…

Рубрика: Геотехнология

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ГЛИН В КОМБИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЯХ

Maqolada uranni cho'kindi konlardan yer ostida ishqorlash jarayonida gillarning xatti-harakatlarining turli jihatlari bo'yicha laboratoriya tadqiqotlari natijalari keltirilgan. Loy materiallarining…

Рубрика: Геотехнология

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА ЦПТ НА ЗОЛОТОСУЛЬФИДНОМ КАРЬЕРЕ ДАУГЫЗТАУ

Maqolada chuqur karerlarda SOT majmuasini loyihalash va ishlatish tajribasi ko'rib chiqilgan. Bunday sharoitda kon tizimlarini shakllantirish shartlari va parametrlarini asoslash bilan siklli…

Рубрика: Геотехнология