Статьи из №1 выпуска 2024 года

ЗОЛОТО: история, география, технологии (сборник статей)

По материалам журнала «Золотодобыча» (издание АО «Иргиредмет») Верхозин С.С., главный редактор журнала «3олотодобыча», кандидат филологических наук,     …

Рубрика: ИЗДАННАЯ ЛИТЕРАТУРА СПЕЦИАЛИСТОВ АО «НГМК»

Справочник. Вредные вещества. Их классификация и общие требования безопасности

Под общей редакцией Заслуженного работника промышленности Республики   Узбекистан, доктора технических наук, профессора Санакулова К. ISBN 978-9943-8533-6-2 © Издательство…

Рубрика: ИЗДАННАЯ ЛИТЕРАТУРА СПЕЦИАЛИСТОВ АО «НГМК»

Георгий Агрикола. Ўн икки китоб

Техника фанлари доктори, профессор Қувондиқ Санақуловнинг умумий таҳрири остида. Кончилик иши ва металлургия ҳақида. Таржимонлар: Венера Базарова, “НКМК” АЖ бошқармаси Таржимонлар…

Рубрика: ИЗДАННАЯ ЛИТЕРАТУРА СПЕЦИАЛИСТОВ АО «НГМК»

Ракишеву Баяну Ракишевичу 90 лет

Руководство  АО  «НГМК»,  АО  «АГМК», …

Рубрика: Юбилей

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗАХ

Dual ta’lim – oliy kasbiy ta’lim olishning yangi usuli bo‘lib, u ta’lim muassasasi va korxona bazasida bir vaqtning…

Рубрика: Информация

KODLOVCHI (ENCODER) DETEKTORINING ISHLASH KO‘LAMINI TAKOMILLASHTIRISH

Kodlovchi (encoder) – pozitsiyani, sonni, tezlikni yoki yo‘nalishni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan qayta aloqa signalini yuboradi. Kodlovchilar signal yaratish…

Рубрика: Электроэнергетика

AKKUMULYATOR BATAREYALARINI REAL VAQT REJIMIDA PARAMETRLARNI NAZORAT QILISH JARAYONINI MATEMATIK MODELINI TAKOMILLASHTIRISH

Maqolada parallel ulangan bir xil kuchlanishli va har xil kuchlanishli qo‘rg‘oshin–kislotali geleviy akkumulyator batareyalarining zaryadlash jarayonining real vaqt rejimidagi…

Рубрика: Электроэнергетика

TARQATISH TARMOQLARINI 20 KV NOMINAL KUCHLANISHGA O‘ZGARTIRISH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH

Maqola O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlarida quvvat isrofini kamaytirish va o‘tkazuvchanlik qobiliyatini oshirishning dolzarb ilmiy-texnik muammosini hal etishga bag‘ishlangan.…

Рубрика: Электроэнергетика

ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARIDAGI SINXRON GENERATORLARINING DINAMIK XUSUSIYATLARINI DIAGNOSTIKA QILISHNING MATEMATIK MODELINI ISHLAB CHIQISH

Sanoat, konchilik va qishloq xo‘jaligidagi elektr energiya iste‘molchilarini uzliksiz elektr energiya bilan ta‘minlash bugungi kunning asosiy…

Рубрика: Электроэнергетика

ELEKTR MOTOR STATOR CHО‘LG‘AM IZOLYATSIYASINING YAROQLILIK HOLATINI DIAGNOSTIKA QILISH

 Ushbu maqolada sinxron elektr motorlarning stator chо‘lg‘am izolyatsiyasining yaroqlilik muddatini, sig‘imli qochqin tok oqimlari asosida diagnostika usuli keltirilgan.…

Рубрика: Электроэнергетика

ELEKTR ENERGIYASINING SIFATINI OSHIRISHDA REAKTIV QUVVAT MANBALARINING O‘RNINI BAHOLASH

Ushbu maqolada reaktiv quvvat manbalarini joriy etishdan oldin va keyin tarmoqdagi quvvat yo‘qotishlarini hisoblash, elektr energiyasining sifat ko‘rsatkichlarni…

Рубрика: Электроэнергетика

AKKUMULYATOR BATAREYALARINI GURUHLI ZARYADLASHDA HAR BIR BATAREYANI FAOL MUVOZANATLASH ORQALI OPTIMALLASH

Maqolada yuqori quvvatli, guruhli ketma-ket ulangan, bir xil kuchlanishli qo‘rg‘oshin-kislotali geliyli akkumulyator batareyalarining zaryadlash, zaryadsizlashda passiv va faol muvozant…

Рубрика: Электроэнергетика

PLANETAR KESKICH BILAN BOSIM OSTIDAGI MAGISTRAL QUVUR DEVORINI KESIB TESHIK OСHISHDA KESISH KUCHI VA KESISH TEZLIGINI ANALITIK TAHLIL QILISH

Ushbu maqolada keltirilgan ma’lumotlar turli markali po‘latlardan tayyorlangan bosim ostidagi po‘lat quvurlarning sirtiga teshik ochib, shu ochilgan teshikka yangi quvur tarmog‘ini…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТО-ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ С ОБРАЗОВАНИЕМ ИЗОМЕРНЫХ ЯДЕР И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В ЭЛЕМЕНТНОМ АНАЛИЗЕ РУД

Maqolada elektron tezlatgichda hosil qilingan 8,5 MeV energiyali tormozlanish nurlanishi ta’sirida uyg‘onuvchi metastabil yadrolaning gamma-nurlanishi spektrometriyasi bo’yicha…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

QOTUVCHI ARALASHMALARNING REOLOGIK XOSSALARINI ANIQLASH

Ushbu maqolada to‘ldiruvchi aralashmalarning reologik xossalari birlashtiruvchi va qayishqoqligini oshiruvchi qo‘shimchaning sarfi va mayda zarralarga bo‘linganlik darajasiga,…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

QAYTA ISHLANGAN VANADIY BESH (V2O5) OKSIDINI VANADIY OQUVCHAN AKKUMULYATOR ELEKTROLITLARI UCHUN FOYDALANISH IMKONIYATI

So‘ngi yillarda katta hajmda energiya saqlash texnologiyalariga, vanadiy oqim akumulyatorlariga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Oxirgi bir necha o‘n yilikda vanadiy elektrolitlarini…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ ИЗНОСОСТОЙКОГО БЕЛОГО ЧУГУНА

Maqola ishqalanishga bardoshli oq cho‘yan asosida maxsus namunalar tayyorlash orqali ma’lum bir qotishmaga xos bo‘lgan mexanik xossalarni chuqur o‘rganishga…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ДОЭВТЕКТОИДНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Maqolada 20, 40X va 65G konstruksion po‘latlarga termosiklik ishlov berishda struktura shakllanishi xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Fazasiz qayta kristallanib termosiklik ishlov berilganda…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ ВТОРИЧНЫХ УРАНОВЫХ РУД

Ushbu maqolada balansdan tashqari uran otvallaridagi, uran tarkibli tashlanmalaridagi va uran parchalanish zanjiri radionuklidlari bilan ifloslangan jinslardagi ikkilamchi uran rudalaridan uranni…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТ. ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВЕ ХРИЗОТИЛА И ЦЕМЕНТА – СЫРЬЕ, ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО

Maqolada mustaqil davlatlarda ishlab chiqarish texnologiyasi, xrizotil va xrizotiltsement tarmoqlarini rivojlantirish muammolari ko‘rib chiqilmoqda. Tabiiy xrizotil tolalarining…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА ПРИ ОБЖИГЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ

Zamonaviy analitik texnologiya shuni ko‘rsatadiki, bugungi kunda o‘zlashtirilayotgan ko‘plab konlarda rudalarda oddiy oltin bilan bir qatorda nano o‘lchamli metall ham mavjud…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛЮЩИХ ТЕЛ – ЦИЛЬПЕБСОВ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ОГАРКОВ ХВОСТОВ СОРБЦИОННОГО ЦИАНИРОВАНИЯ БИОКЕКА ГМЗ-3

Metallurgiyada maydalash jarayoni ko‘pgina texnologik sxemalarga kiritilgan, chunki ko‘plab texnologik jarayonlarning borish tezligi qattiq materiallar…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛАСТА УРАНА ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРИ ПОДЗЕМНОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ

Elektr toki ta’sirida nafaqat filtrlash koeffitsiyenti, balki metallni ajratib olish tezligi ham ortishi aniqlandi. Filtrlash koeffitsiyentining o‘sishini elektr toki o‘tganda…

Рубрика: Обогащение и металлургия

MIS ISHLAB CHIQARISHDA HOSIL BO‘LADIGAN TEXNOGEN CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Ushbu tadqiqot ishida mis ishlab chiqarishda hosil bo‘lgan shlaklarni flotatsiyalashdan keyingi texnogen chiqindilarining tarkibi va undan kerakli komponentlarni ajratib olish bo‘yicha…

Рубрика: Обогащение и металлургия

«OLMALIQ KMK» AJ DA RUX KEKLARINI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Chiqindisiz texnologiyani joriy etish va yuqori sifatli rux ishlab chiqarish rux kontsentratlarini gidrometallurgik usulda qayta ishlash orqali amalga oshirilishi mumkin, bunda kuyindi…

Рубрика: Обогащение и металлургия

TUZLARNING HOSIL BO‘LISH SHAROITLARI, TARKIBI VA XALQ XO‘JALIGIDA QO‘LLANILISH ISTIQBOLLARI (MARKAZIY QIZILQUM MISOLIDA)

Maqolada Markaziy Qizilqumdagi zamonaviy tuz ko‘llari haqida umumiy ma’lumot berib o’tilgan, bundan tashqari tuzli jinslarning hosil bo‘lish sharoitlari, tuz to‘planish…

Рубрика: Геология

РАЗРАБОТКА ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ ЯРУСОВ ШТАБЕЛЯ № 1

Maqolada 7-gidrometallurgiya zavodi xomashyo kompleksi 1-uyumi rudalarini mavjud va taklif etilayotgan texnologik sxemalar bilan qazib olish usullari ko’rib chiqildi. Grafik chizmalar bilan…

Рубрика: Геотехнология

SKVAJINALARNI HAVO BILAN TOZALAB BURG‘ILAGANDA HARORAT REJIMLARINI TADQIQOTI

Ishda siqilgan havodan tozalovchi agent sifatida foydalanish afzaliklari, skvajinani havo yordamida tozalab burg‘ilaganda harorat rejimi to‘g‘risida asosiy ma’lumotlar,…

Рубрика: Геотехнология

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОТЫ УСТУПА НА КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ДОБЫВАЕМОЙ РУДЫ ПРИ ОТРАБОТКЕ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Kichik konlar uchun pog‘onaning optimal/ratsional balandligini aniqlash bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi va oltin rudasini qazib olishning to‘liqligini oshirish bo‘yicha…

Рубрика: Геотехнология

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ПРИ РАЗРУШЕНИИ ГОРНЫХ ПОРОД ВЗРЫВОМ НА ПРЕДЕЛЬНОМ КОНТУРЕ КАРЬЕРА

Ishda portlash ta’sirida yuzaga kelgan massivning qoldiq kuchlanish holati o‘rganildi, bu massivning qoldiq kuchlanish-deformatsiya holatini va maydalash zonasidan tashqaridagi fizik-texnik…

Рубрика: Геотехнология

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО УРАНА ДВУХВАЛЕНТНЫМ ЖЕЛЕЗОМ

Ma’lumki, uch valentli temir sulfat kislota eritmalarida uranni oksidlovchisi hisoblanadi. Ushbu jarayonning kinetikasini qat’iy fizik-kimyoviy o‘rganish, shuningdek,…

Рубрика: Геотехнология