Son №3, 2021 yil

ЗАРАФШОН БОТИКЛИГИ ПАЛЕОЗОЙ ЁТКИЗИКЛАРИНИ НЕФТГАЗЛИЛИГИНИ ЎРГАНИШДА БАЖАРИЛГАН ГЕОЛОГИКГЕОФИЗИК ТАДКИКОТЛАРНИНГ ТАХЛИЛИ

  Maqolada geologik tuzilishi, neft va gaz, Zarafshon cho'kmasidagi paleozoy cho'kindilarini kosmogeologik o'rganish, seysmik qidiruvnatijalari va Koncha № 1 parametrik qudug'ining…

ЮҚОРИ КУЧЛАНИШЛИ ЭЛЕКТР УЗАТИШ ЛИНИЯЛАРИДА МУЗНИ ОЛДИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА УСЛУБИЙ КЎРСАТМАЛАР ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН

Maqolada xavo liniyalarida muzlash xolatini sezilarli darajada kamaytirish usuli sifatida termoeletrik isitish usuli atroflicha keltirilgan.Istish modulining samaradorligi…

Oxirgi maqolalarTafsiya qilamiz