Respublikamiz kimyo sanoati korxonalari chiqindilari asosida burg‘ilash suyuqliklarining yangi stabilizatorlarini sintez qilish va amaliyqo‘llash imkoniyatlari o‘rganilgan.…
Tafsiya qilamiz