ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗАХ

Dual ta’lim – oliy kasbiy ta’lim olishning yangi usuli bo‘lib, u ta’lim muassasasi va korxona bazasida bir vaqtning…


ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ, РАСЧЕТУ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

KPMG O‘zbekistondagi yirik to‘rtlik kompaniyasi bo‘lib, audit, soliq va konsalting xizmatlarini ko‘rsatuvchi xalqaro firmalar tarmog‘idir. KPMG missiyasi…


KPMG В УЗБЕКИСТАНЕ – КОМПАНИЯ «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ»

Raqamli transformatsiya – ishlab chiqarish va qo'llab-quvvatlash jarayonlarini o'zgartirish, ish faoliyatini yaxshilash uchun raqamli mahsulotlar va texnologiyalardan foydalanish orqali…


KONCHILIK OLIY O‘QUV YURTLARINI XALQAROLASHTIRISH BO‘YICHA YO‘L XARITASINI ISHLAB CHIQISH XUSUSIYATLARI (RF VA MOM MAMLAKATLARI)

Ushbu maqolaning maqsadi oliy ta’lim muassasalarini xalqarolashtirish dasturini amalga oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqi-shdan iborat. Maqolada oliy ta’lim muassasalarini…


МАЛЫШЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (01.09.1939 – 05.09.2022 ГГ.)

Руководство АО «НГМК», редакция журнала «Горный вестник Узбекистана, а так же горно-металлургическая общественность Узбекистана выражает свои глубокие соболезнования родным…


СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МИКОЗОВ СТОП

Maqolada kasallikning klinik shakliga qarab oyoq panja mikozi bilan og'rigan bemorlarda immunitet tizimining holati o'rganildi. Oyoq panja mikozining barcha klinik shakllarida immunitet tizimining…


ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАЗНОЦВЕТНОГО ЛИШАЯ У РАБОТНИКОВ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Kon-metallurgik soxada ishlovchilarni tibbiy koʹrikdan oʹtkazilgandi zambrugʹ kasalliklar (rang-barang temiratki) xolatlari aniqlandi, ularni kelib chiqishi kop xollarda ishlab chiqarishda professional…


BORN BY FRIENDSHIP OF THE PEOPLE

Ushbu maqolada Sovet Ittifoqining yetakchi mutaxassislarining Leninobod kon-kimyoviy kombinatini (Vostokredmet) yaratish va rivojlantirishdagi roli ko'rib chiqilgan. Maqolaning asosiy ahamiyati…


РАБОТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

COVID-19 pandemiyasi sharoitida Rossiya oliy oʻquv yurtlari talabalarining xavfsiz taʹlim olishi uchun zamonaviy huquqiy bazaning batafsil tahlili keltirilgan. Taʹkidlanishicha, masofaviy


БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОЦЕНКА РИСКА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Maqolada ishlab chiqarishdagi mehnat xavfsizligini baholashning umumiy yondashuvi muhokama qilinadi, tabiiy texnogen muhitning zararli va xavfli omillarining asosiy…