МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА ФРЕЗЕРОВАНИЯ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

Ushbu maqolada, kesish jarayonining real modelini va tebranishning beqarorligini ta’minlash uchun vaqt-domenli frezalash jarayoni modeli amalga oshirildi, chunki taxminlar soni minimal…


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС

Mayda modulli tishli g‘ildiraklarni siklik termik ishlov berish texnologiyasi takomillashtirilgan, natijada eyilishga bardoshliligi 30‚40% ga oshgan. Tishli g‘ildiraklar dastlab…


КРАТКИЙ ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИДКОЙ ФАЗЫ ПУЛЬПЫ В ОБОРОТНОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АО «НГМК»

«NKMK» AJning qayta ishlash korxonalari chiqindilarida pulpaning suyuq fazasidan foydalanish tahlili o‘tkazildi. Mavjud sharoitlarda chiqindilardan aylanma suv ta’minotining…


ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛАСТА УРАНА ПУТЁМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРИ ПОДЗЕМНОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ

«Navoiyuran» DUKning uran konlarining past o‘tkazuvchanligi yer osti rudalarini burg‘ulash chuqurligida yuvish jarayonini faollashtirish bo‘yicha laboratoriya tajribalari…


URANNI QAYTA ISHLASH JARAYONLARIDA KREMNIY IONLARI TA’SIRINI TADQIQ QILISH

Maqolada uranni sorbsiya jarayonida kremniy birikmalarini paydo bo‘lishi va uni ekstraksiyalash jarayonlariga ta’siri hamda uni yo‘qotish usullari keltirilgan. Produktiv…


TURG‘UN BO‘LMАGАN PORTLАSH TO‘LQININI ELАSTIK MUHITDАGI SILINDRIK INSHOOTGА YUKLАNISHI

Bu ishda elastik muhitda joylashgan silindrik inshootga portlash to‘lqinlarni tarqalishi massalasining qo‘yilishi, yechish metodikasi, algoritimi va sonli natijalar tahlili keltirilgan.…


ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ В ГОРНОЙ МАССЕ

pifikatsiyasi berilgan. Biosferada tabiiy nanozarrachalar hosil bo‘lishiga olib keladigan mavjud tabiiy jarayonlar tasvirlangan. Daryo suvlarida oltin nanozarrachalarining hosil bo‘lish…


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ CВОЙСТВ МЕДНЫХ ПЕСЧАНЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БАБАТАГ»

O‘zbekiston mis ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri bu Bobotog‘ misli qumtosh konidir. Ushbu maqola misli qumtosh rudalarini fizik-kimyoviy…


РАЗРАБОТКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ ДЛЯ РАДИОМЕТРОВ АЛЬФА ИЗЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЁМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ

Ushbu maqolada ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish natijalari, shuningdek, katta o‘lchamdagi (diametri 30-100 mm) yarimo‘tkazgichli yuza barerli va geteroo‘tishliAl-aGe-pSi-Au…