PLANETAR KESKICH BILAN BOSIM OSTIDAGI MAGISTRAL QUVUR DEVORINI KESIB TESHIK OСHISHDA KESISH KUCHI VA KESISH TEZLIGINI ANALITIK TAHLIL QILISH

Ushbu maqolada keltirilgan ma’lumotlar turli markali po‘latlardan tayyorlangan bosim ostidagi po‘lat quvurlarning sirtiga teshik ochib, shu ochilgan teshikka yangi quvur tarmog‘ini…


ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТО-ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ С ОБРАЗОВАНИЕМ ИЗОМЕРНЫХ ЯДЕР И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В ЭЛЕМЕНТНОМ АНАЛИЗЕ РУД

Maqolada elektron tezlatgichda hosil qilingan 8,5 MeV energiyali tormozlanish nurlanishi ta’sirida uyg‘onuvchi metastabil yadrolaning gamma-nurlanishi spektrometriyasi bo’yicha…


QOTUVCHI ARALASHMALARNING REOLOGIK XOSSALARINI ANIQLASH

Ushbu maqolada to‘ldiruvchi aralashmalarning reologik xossalari birlashtiruvchi va qayishqoqligini oshiruvchi qo‘shimchaning sarfi va mayda zarralarga bo‘linganlik darajasiga,…


QAYTA ISHLANGAN VANADIY BESH (V2O5) OKSIDINI VANADIY OQUVCHAN AKKUMULYATOR ELEKTROLITLARI UCHUN FOYDALANISH IMKONIYATI

So‘ngi yillarda katta hajmda energiya saqlash texnologiyalariga, vanadiy oqim akumulyatorlariga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Oxirgi bir necha o‘n yilikda vanadiy elektrolitlarini…


ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ ИЗНОСОСТОЙКОГО БЕЛОГО ЧУГУНА

Maqola ishqalanishga bardoshli oq cho‘yan asosida maxsus namunalar tayyorlash orqali ma’lum bir qotishmaga xos bo‘lgan mexanik xossalarni chuqur o‘rganishga…


ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ДОЭВТЕКТОИДНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Maqolada 20, 40X va 65G konstruksion po‘latlarga termosiklik ishlov berishda struktura shakllanishi xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Fazasiz qayta kristallanib termosiklik ishlov berilganda…


ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ ВТОРИЧНЫХ УРАНОВЫХ РУД

Ushbu maqolada balansdan tashqari uran otvallaridagi, uran tarkibli tashlanmalaridagi va uran parchalanish zanjiri radionuklidlari bilan ifloslangan jinslardagi ikkilamchi uran rudalaridan uranni…


ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТ. ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВЕ ХРИЗОТИЛА И ЦЕМЕНТА – СЫРЬЕ, ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО

Maqolada mustaqil davlatlarda ishlab chiqarish texnologiyasi, xrizotil va xrizotiltsement tarmoqlarini rivojlantirish muammolari ko‘rib chiqilmoqda. Tabiiy xrizotil tolalarining…


ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА ПРИ ОБЖИГЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ

Zamonaviy analitik texnologiya shuni ko‘rsatadiki, bugungi kunda o‘zlashtirilayotgan ko‘plab konlarda rudalarda oddiy oltin bilan bir qatorda nano o‘lchamli metall ham mavjud…


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛЮЩИХ ТЕЛ – ЦИЛЬПЕБСОВ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ОГАРКОВ ХВОСТОВ СОРБЦИОННОГО ЦИАНИРОВАНИЯ БИОКЕКА ГМЗ-3

Metallurgiyada maydalash jarayoni ko‘pgina texnologik sxemalarga kiritilgan, chunki ko‘plab texnologik jarayonlarning borish tezligi qattiq materiallar…