РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ФРЕЗЕРОВАНИЕМ С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ

Ushbu tadqiqot turli darajadagi kuchlarni bashorat qilish uchun matematik modelni ishlab chiqishga qaratilgan. Materialni frezalash orqali ishlov berish jarayonida ishlov beriladigan qismning…


IMPROVEMENT OF THE FILTER SHELL OF THE QUARRY EXCAVATOR COMPRESSOR

Ushbu maqolada karyer ekskavatorlari kompressor uskunasini uzoq muddat, samarador va sifatli ishlashi kompressor filtr qobig‘ini takomillashtirib hamda qobiq diffuzoriga metall yo‘naltirgichlar…


МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ ГИДРОЦИЛИНДРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УПЛОТНИТЕЛЯ

Ushbu maqolada bosim, yopishqoqlik va oquvchanlik kabi gidravlik silindrdagi suyuqlik xossalari parametrlarining qiymatini aniqlash masalasi ko‘rib chiqilgan. Mustahkamlovchi moslama va…


TOSHQAZGAN GRAFIT RUDASINING HUSUSIYATLARINI OʹRGANISH VA ORGANIK MODDA YORDAMIDA BOYITISH USULLARI

Hozirgi kunda Fanlar akademiyasi Navoiy bo‘limi xodimlari tomonidan Buxoro viloyati Peshku tumanida joylashgan grafit konidagi rudalarning namunalari organik modda flotatsion usulini qo‘llagan…


ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА В РУДАХ И КАТАЛИЗАТОРАХ

Maqolada mualliflar rudalar va minerallar tarkibidagi nanogoldning fizik-kimyoviy xususiyatlarini ko‘rib chiqadilar. Ular nanogoldning eng muhim fizik va kimyoviy xossalarini tasvirlab…


ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОБОГАЩЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В УРАНОВЫХ ОТВАЛАХ МЕТОДОМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА

Ushbu maqolada uran chiqindilaridagi kimyoviy elementlarning boyitish koeffitsientlarini neytron faollashuvini instrumental tahlil qilish usuli bilan oʻrganish natijalari keltirilgan. Uran chiqindilaridagi…


РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДАТИРОВАНИЯ ВОЗРАСТОВ УРАНОВЫХ ОБРАЗЦОВ НЕКОТОРЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КЫЗЫЛКУМОВ

Ushbu maqolada ba’zi uran namunalari tarkibidagi U, Ra, Pb miqdorlari, 226Ra/238U radionuklidlari orasidagi radioaktiv muvozanat koeffitsientlari qiymati (Krm) va ba’zi uran namunalarining…


KARYERLARDAGI AVTOMOBIL YO‘LLARIDAGI CHANGLARNI BOSTIRISH UCHUN PREPARATLAR YARATISH VA ULARNI SINOVDAN O‘TKAZISH TADQIQOTLARI

Maqolada karyerlarning avtomobil yo‘llaridagi changlarni bostirish uchun preparatlar yaratish va ularni sinovdan o‘tkazish to‘g‘risidagi natijalar keltirilgan. Yaratilgan…


НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ В ЛИТЕЙНЫХ МАГНАЛИЯХ

Turli xil o'lchamdagi va raqamli zichlikka ega bo'lgan aralashmalarning turli Mg. tarkibidagi qotishmalarning mikrostrukturasi va mexanik xususiyatlari evolyutsiyasiga ta'siri tadqiq qlingdi.…