УДК: 661.666.2

TOSHQAZGAN GRAFIT RUDASINING HUSUSIYATLARINI OʹRGANISH VA ORGANIK MODDA YORDAMIDA BOYITISH USULLARI

Авторы: Umarov Sh.A. || Kuylieva Sh.D. || Sharafutdinov U.Z.

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания || Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2022 год. || Скачать

Hozirgi kunda Fanlar akademiyasi Navoiy bo‘limi xodimlari tomonidan Buxoro viloyati Peshku tumanida joylashgan grafit konidagi rudalarning namunalari organik modda flotatsion usulini qo‘llagan xolda boyitilib ularning xususiyatlari o‘rganilmoqda. Ilmiy tadqiqotlar laboratoriya sharoitida olib borilmoqda. O‘rganish jarayonida aktual masalalar ko‘rib chiqilmoqda va tahlillar asosida ularni yechimiga qaratilgan. Ushbu maqolada shu masalalar o‘z yechimini topgan.

Tayanch iboralar: grafit, kon, ruda tarkibi, xususiyat, usul, qalam, grafit sterjen, kaolin, suyuq shisha, ma’dan tanasi.

 

В настоящее время сотрудниками Навоийского отделения Академии наук обогащаются образцы руд месторождения графит, расположенного в Пешкинском районе Бухарской области, методом флотации органического вещества и изуча-ются их свойства. Научные исследования проводятся в лабораторных условиях. В процессе исследования рассматривают-ся актуальные вопросы и на основе анализа делается акцент на их решении. Эти вопросы были решены в этой статье.

Ключевые слова: графит, шахта, содержание руды, свойство, метод, карандаш, графитовый стержень, каолин, жидкое стекло, рудное тело.
Библиографический список

1. Xamidov R.A. O‘zbekiston grafit rudalari va ulardan sanoatda foydalanish yo‘llari // Geologiya i mineral'nyye resursy. – Toshkent, 2011. – № 2. 34-40 betlar.
2. Bragina V.I., Baksheeva I.I. Grafit rudalarini boyitish texnologiyasini ishlab chiqish // Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten, 2012. – № 9. 133-137 betlar.
3. Mirzaev A.U., Odilov D.K., Axmedov R.K., Sabirov B.T., Turdialiev U.M., Chernichenko N.I. Tazqazg'on koni O'zbekiston sanoati uchun grafit xomashyosi
manbai sifatida // O'zbekiston konchilik xabarnomasi. – Navoiy, 2018. – № 3. 16-19 betlar.
4. Abdurahmonov E.A., Daniyarov N.A. Nometall foydali qazilmalarni boyitish texnologiyasi fanidan ma'ruzalar kursi. – Navoiy, 2008. – 144 bet.