УДК: 622.862.1

KARYERLARDA PORTLATISH ISHLARINI OLIB BORISH VA ZARAR YETKAZUVCHI OMILNING KATTALIGINI BOSHQARISH UCHUN KOMPLEKS XAVFSIZLIK TIZIMI

Авторы: Umarov F.Ya. || Zairov Sh.Sh. || Fathiddinov A.U.

Рубрика: Геотехнология || Выпуск: №2 (Апрель-Июнь), 2023 год. || Скачать

Maqolada portlovchi modda skvajinali zaryadini tiqinlashning yangi konstruksiyasini qо‘llanishining maqsadga muvofiqligi, skvajina og‘zi bо‘ylab portlash gazlarining chiqib ketish jarayonida tog‘ jinsi bо‘laklarining xavfli yoyilishini oldini olish, tog‘ jinslarini maydalashda portlash impulsining davomiyligi va portlash energiyasidan foydalanish darajasining ortishi aniqlangan. Faol texnologik, texnik va tashkiliy chora-tadbirlarni о‘tkazish orqali avariyalarning sodir bо‘lish ehtimolini kamaytirish, chuqur karyerlarda kon ishlarini olib borish joylaridagi yaqin zavodlarda ishlab chiqarish xavfsizligini oshirish va portlovchi materiallar assortimentini ratsionalizatsiya qilish aniqlangan.

Skvajinaning tiqinlovchi qismida qо‘llaniladigan qotuvchi aralashma tarkibini laboratoriya sharoitida qо‘llash usuli ishlab chiqildi

Tayanch iboralar: portlatish ishlarining atrof-muhitga ta’siri,  zarar yetkazuvchi omillar, zarar yetkazuvchi omilning kattaligini boshqarish, portlovchi modda skvajinali zaryadining portlash harakatini tadqiq qilish metodikasi, portlovchi moddalarni ishlab chiqarish va qо‘llashda xavfsizlikni kompleks tizimi, portlovchi skvajinaning tiqinlanadigan qismida qо‘llaniladigan qotuvchi aralashma tarkibi, karyerlarda portlatish ishlarini olib borishda tog‘ jinsi bо‘laklarining yoyilishini kamaytirish usuli.

 

В работе установлена целесообразность применения новой конструкции забойки скважинных зарядов ВВ, предотвращающая опасный разброс кусков породы газами взрыва в процессе их истечения через устье скважины и увеличивающая продолжительность импульса взрыва и степень использования её энергии на дробление горных пород. Установлено, что проведение упреждающих технологических, технических и организационных мероприятий позволяет снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций, повысить безопасность производства и рационализации ассортимента взрывчатых материалов на заводах, приближенных к месту производства горных работ в глубоких карьерах.

Разработана методика исследования состава твердеющей смеси для использования в забоечной части взрывной скважины в лабораторных условиях.

Ключевые слова: влияние взрывных работ на окружающую среду,  поражающие факторы, методика исследования действия взрыва скважинных зарядов ВВ,  управление величиной поражающего фактора, комплексная система безопасности при производстве и применении ВВ; состав твердеющей смеси для использования в забоечной части взрывной скважины, способ снижения разброса кусков горных пород при ведении взрывных работ на карьерах.

 
Библиографический список

  1. Zairov Sh.Sh., Mehmonov M.R., Fatxiddinov A.U. Portlash energiyasi bilan tosh massasini maydalash sifatini yaxshilash. Monografiya. – Germaniya: LAP LAMBERT Akademik nashriyoti, 2022. – 165 bet.
  2. Sulaymonov A.A., Zairov Sh.Sh., Fatxiddinov A.U., Normatova M.J., Oʻrinov Sh.R., Nasirov U.F. Chang va gaz buluti bilan chiqariladigan zararli gazlar massasini hisoblash // 17.12.2021 yildagi DGU 2021 4201-sonli ariza bo'yicha DGU 14252-sonli kompyuter dasturini rasmiy ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi guvohnoma. Kompyuter dasturlari davlat reestrida ro'yxatga olingan. O‘zbekiston Respublikasi. 17.01.2022 yil.
  3. Sulaymonov A.A., Zairov Sh.Sh., Fatxiddinov A.U., Umarov F.Ya., Normatova M.J., O‘rinov Sh.R. Chang va gaz buluti bilan chiqariladigan qattiq zarrachalar (chang) massasini hisoblash // 17.12.2021 yildagi DGU 2021 4214-sonli ariza bo'yicha DGU 14251-sonli kompyuter dasturini rasmiy ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi guvohnoma. Davlat reestrida ro'yxatga olingan. O‘zbekiston Respublikasi Kompyuter dasturlari 17.01.2022.
  4. Zairov Sh.Sh., Fatxiddinov A.U. , Sulaymonov A.A., Nasirov U.F., Umarov F.Ya., Normatova M.J., O‘rinov Sh.R. Portlashlar paytida xavfsiz masofalarni hisoblash // EHM uchun dasturni rasmiy roʻyxatdan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnoma 17.12.2021 yildagi DGU 14250-sonli DGU 2021 4215-sonli ariza. Oʻzbekiston Respublikasi Kompyuter dasturlari davlat reestrida 01.01.2021 yilda roʻyxatga olingan. 17/2022.