Статьи из №3 выпуска 2023 года

ТУРЕСЕБЕКОВ АРПАЙ ХАЛИЛОВИЧ - 85 ЛЕТ

Руководство АО «НГМК», АО «АГМК», ГП «Навоийуран», НГГТУ, ТГТУ им. И. Каримова, Академия наук Республики Узбе-кистан, Алмалыкский филиал НИТУ «МИСИС»,…

Рубрика: Юбилей

MUXIDDINOV BAXODIR FAXRIDDINOVICH - 65 YOSh

«Navoiy kon-metallurgiya kombinati» AJ, «Olmaliq kon-metallurgiya kombinati» AJ rahbariyati, «Navoiyuran» DK, Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar…

Рубрика: Юбилей

HASANOV ABDURASHID SOLIEVICH - 65 YOSh

«Navoiy kon-myetallurgiya kombinati» AJ, «Olmaliq kon-metallurgiya kombinati» AJ rahbariyati, «Navoiyuran» DK, Inno-vatsion rivojlanish agentligi, Navoiy…

Рубрика: Юбилей

СНИТКА НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ - 70 ЛЕТ

Руководство АО «НГМК», АО «АГМК», ГП «Навоийуран», НГГТУ, ТГТУ им. И. Каримова, Академия наук Республики Узбе-кистан, Алмалыкский филиал НИТУ «МИСИС»,…

Рубрика: Юбилей

KPMG В УЗБЕКИСТАНЕ – КОМПАНИЯ «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ»

Raqamli transformatsiya – ishlab chiqarish va qo'llab-quvvatlash jarayonlarini o'zgartirish, ish faoliyatini yaxshilash uchun raqamli mahsulotlar va texnologiyalardan foydalanish orqali…

Рубрика: Информация

KONCHILIK OLIY O‘QUV YURTLARINI XALQAROLASHTIRISH BO‘YICHA YO‘L XARITASINI ISHLAB CHIQISH XUSUSIYATLARI (RF VA MOM MAMLAKATLARI)

Ushbu maqolaning maqsadi oliy ta’lim muassasalarini xalqarolashtirish dasturini amalga oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqi-shdan iborat. Maqolada oliy ta’lim muassasalarini…

Рубрика: Информация

АНАЛИЗ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ

«NKMK» AJ bo‘linmalarining energiya isteʼmoli rejimlari to‘g‘risidagi statistik maʼlumotlarga ko‘ra, tashqi elektr ta'minoti tizimidagi favqulodda vaziyatlar…

Рубрика: Электроэнергетика

KONCHILIK KORXONALARIDAGI ELEKTR DVEGATELLARINI ISH SAMARADORLIGIGA ChASTOTALI O‘ZGARTIRGIChLARNING TASIRINI MATLAB SIMULINK DA TAHLILI

Ushbu maqolada konchilik korxonalaridagi asinxron matorlarning samaradorligiga chastota o‘zgartirgichlarning qanday tasir qilishin masalasini ko‘rib chiqilgan. Buning uchun MATLAB…

Рубрика: Электроэнергетика

REAKTIV QUVVAT MANBALARINI OʼRNATISHNING ELEKTR ENERGIYASI SIFATIGA TAʼSIRINI TAHLIL QILISH

Ushbu maqolada sanoat korxonalarining elektr taʼminoti tarmoqlarida elektr energiyasidan foydalanish samaradorligini oshirish uchun reaktiv quvvat kompensatsiyasi boʼyicha amaliy tavsiyalar berildi.…

Рубрика: Электроэнергетика

BIR CHO‘MICHLI KARYER EKSKAVATORLARI CHO‘MICHI HARAKATINI OPTIMAL ISHCHI ZONASINI ANIQLASH

Ushbu maqolada ekskavator cho‘michini ko‘tarish va bosim berish kuchlari natijasida yuzaga kelayotgan salbiy oqibatli omillar ta’sirini hamda cho‘michni harakat traektoriyasi…

Рубрика: Электроэнергетика

URANNI QAYTA ISHLASH JARAYONLARIGA FOSFAT IONLARINING TA’SIRINI TADQIQ QILISH

Uranni sulfat kislotali tanlab eritish va ionalmashuvchi qatronlarda texnologik eritmalardan ajratib olishni ko‘zda tutadi. Undan foyda-lanish uranni eritmalardan tanlab ajratib olish va…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Maqolada nasos uskunalarining ish parametrlarini o‘rganish natijalari va WCP 25-60G markali markazdan qochma nasosning opti-mal ish rejimlarini aniqlash bo‘yicha tajriba-eksperimental…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

АНТИФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ДИФФУЗИОННЫХ НИТРИД-ОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ

Maqolada po‘lat 45 sirtida gazli muhitda azotlash va keyingi bosqichda suv bug‘larida oksidlash bilan olingan nitrid-oksid qoplalarning antifriksion xossalarini o‘rganish natijalari…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ЭКСТРАКЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТИВНЫХ РАСТВОРОВ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ РУД «МАЪДАНЛИ»

Maqolada uran-vanadiyli qora slanets rudalarini uyumli isqorlash eritmalarini ekstraktsiya usuli orqali qayta ishlash natijalari keltiril-gan. Ekstraktsiya jarayonida eritmalardan uran va vanadiyni…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания


РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗНОСОСТОЙКИХ БЕЛЫХ ЧУГУНОВ

Yeyilishga bardoshli oq cho‘yanlardan maxsus namunalar tayyorlanib, qotishmaninng mexanik xossalari tadqiq qilingan. Shunigdek, OLYMPUS BX53 mikroskop yordamida mikrostrukturaviy tahlil…

Рубрика: Обогащение и металлургия

TOSHQAZGAN GRAFIT RUDASINING HUSUSIYATLARINI O‘RGANISH VA ORGANIK MODDA YORDAMIDA BOYITISH USULLARI

Hozirgi kunda Fanlar akademiyasi Navoiy bo‘limi xodimlari tomonidan Buxoro viloyati Peshku tumanida joylashgan grafit konidagi rudalarning namunalari organik modda flotatsion usulini qo‘llagan…

Рубрика: Обогащение и металлургия

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА, ИЗМЕЛЬЧАЕМОСТИ И ФЛОТАЦИИ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ «КАЛЬМАКЫР» И «ЁШЛИК-1»

Maqolada «Kalmakir» va «Yoshlik-1» konlari rudalarining moddiy tarkibi va maydalanishi, uning maydalanish hajmiga va ularning flotatsiya ko‘rsatkichlariga taʼsiriga…

Рубрика: Обогащение и металлургия


ПОЛУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА МОЛИБДЕНА ИЗ ОТРЕГЕНЕРИРОВАННОГО ИОНИТА УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Maqolada regenerasiyalangan uran qatronidan molibden konsentratini ajratib olish boʻyicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Molibdenni qatrondan desorbsiya qilish usullari, molibdenni desorbatdan…

Рубрика: Геология

PESCHANOE KONIDAGI OKSIDLANGAN MA’DANLARNING MINERALOGIK TARKIBI VA O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ushbu maqolada Markaziy Qizilqumdagi Auminza tog’larida joylashgan Peschanoe koni oltin madanlashuvining oksidlangan turining mineral tarkibi, ularning shakllanish va joylashuv xususiyatlari,…

Рубрика: Геология

ОСОБЕННОСТИ МАГМАТИЗМА ЧАКЫЛКАЛЯНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА (ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ АПОГРАНИТОИДНОГО ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ

Maqolada, kvars-diorit-granodiorit tarkibli yaxton, gabbro-monsonit-siyenit tarkibli almalisoy va ishqorli bazalt tarkibli janubiy tyan-shan majmualariga aloqador, Chakqilkalon megabloki magmatizmining…

Рубрика: Геология

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГОРНОГО МАССИВА КАРЬЕРОВ СЕВЕРНЫЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ «АМАНТАЙТАУ»

Ushbu ishda barqarorlikni hisoblash va shunga mos ravishda massivning fizik-mexanik xususiyatlarini aniqlash uchun ikkita yondashuv qo'llaniladi. Karer devorining barqarorligini hisoblash uchun,…

Рубрика: Геотехнология

АНАЛИЗ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЗРЫВНЫМ РАЗРУШЕНИЕМ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ

Maqolada skvajinali zaryadlarning konstruktsiyalari tahlil qilingan. Portlash energiyasini boshqarish imkoniyatini ko'rib chiqadigan, massivni qazish va keyinchalik qayta ishlashga eng samarali…

Рубрика: Геотехнология

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУРОВЗРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ РАЗНОПРОЧНЫХ ПОРОД НА ОСНОВЕ ГЕОРАДАРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ МАССИВА

Maqolada O‘zbekiston Respublikasining murakkab tarkibiy konlari to'g'risidagi maʼlumotlar keltirilgan bo‘lib, unda tog‘ massasini qazishga tayyorlashda portlash ishlarini olib…

Рубрика: Геотехнология

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ВЗРЫВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ ВЗРЫВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МАССИВ И УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ДРОБЛЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ

Portlashning tosh massasiga taʼsir qilish vaqtining oshishi asosiy omillardan biri bo‘lib, buning natijasida tog‘ jinslarining yuqori sifatli maydalanishi va uning etarli darajada…

Рубрика: Геотехнология

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ДОРАЗРАБОТКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ГКМ АЛАН

Hozirgi vaqtda gaz qazib oluvchi korxonalar geologik zaxiralarini maksimal darajada tiklash uchun gaz kondensati konlarini (GKK) qo‘shimcha o‘zlashtirish tizimlarini takomillashtirish…

Рубрика: Геотехнология

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЗАБАЛАНСОВЫХ РУД И ОТВАЛОВ РУ ГМЗ-1 АО «НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Maqolada tasvirlangan ishning maqsadi, gravitatsion-sorbsiya, flotatsion-sorbsiya sxemalari bo‘yicha «NGMK» AJ konlarining texnogen chiqindilaridan va balansdan tashqari rudalardan…

Рубрика: Геотехнология