TURG‘UN BO‘LMАGАN PORTLАSH TO‘LQININI ELАSTIK MUHITDАGI SILINDRIK INSHOOTGА YUKLАNISHI

Bu ishda elastik muhitda joylashgan silindrik inshootga portlash to‘lqinlarni tarqalishi massalasining qo‘yilishi, yechish metodikasi, algoritimi va sonli natijalar tahlili keltirilgan.…


ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ В ГОРНОЙ МАССЕ

pifikatsiyasi berilgan. Biosferada tabiiy nanozarrachalar hosil bo‘lishiga olib keladigan mavjud tabiiy jarayonlar tasvirlangan. Daryo suvlarida oltin nanozarrachalarining hosil bo‘lish…


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ CВОЙСТВ МЕДНЫХ ПЕСЧАНЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БАБАТАГ»

O‘zbekiston mis ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri bu Bobotog‘ misli qumtosh konidir. Ushbu maqola misli qumtosh rudalarini fizik-kimyoviy…


РАЗРАБОТКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ ДЛЯ РАДИОМЕТРОВ АЛЬФА ИЗЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЁМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ

Ushbu maqolada ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish natijalari, shuningdek, katta o‘lchamdagi (diametri 30-100 mm) yarimo‘tkazgichli yuza barerli va geteroo‘tishliAl-aGe-pSi-Au…РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ФРЕЗЕРОВАНИЕМ С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ

Ushbu tadqiqot turli darajadagi kuchlarni bashorat qilish uchun matematik modelni ishlab chiqishga qaratilgan. Materialni frezalash orqali ishlov berish jarayonida ishlov beriladigan qismning…


IMPROVEMENT OF THE FILTER SHELL OF THE QUARRY EXCAVATOR COMPRESSOR

Ushbu maqolada karyer ekskavatorlari kompressor uskunasini uzoq muddat, samarador va sifatli ishlashi kompressor filtr qobig‘ini takomillashtirib hamda qobiq diffuzoriga metall yo‘naltirgichlar…


МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ ГИДРОЦИЛИНДРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УПЛОТНИТЕЛЯ

Ushbu maqolada bosim, yopishqoqlik va oquvchanlik kabi gidravlik silindrdagi suyuqlik xossalari parametrlarining qiymatini aniqlash masalasi ko‘rib chiqilgan. Mustahkamlovchi moslama va…


TOSHQAZGAN GRAFIT RUDASINING HUSUSIYATLARINI OʹRGANISH VA ORGANIK MODDA YORDAMIDA BOYITISH USULLARI

Hozirgi kunda Fanlar akademiyasi Navoiy bo‘limi xodimlari tomonidan Buxoro viloyati Peshku tumanida joylashgan grafit konidagi rudalarning namunalari organik modda flotatsion usulini qo‘llagan…


ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА В РУДАХ И КАТАЛИЗАТОРАХ

Maqolada mualliflar rudalar va minerallar tarkibidagi nanogoldning fizik-kimyoviy xususiyatlarini ko‘rib chiqadilar. Ular nanogoldning eng muhim fizik va kimyoviy xossalarini tasvirlab…