Заирова Ф.Ю.

Заирова Ф.Ю.

Должность:

Инженер ИЦ по ВНТ АО "НГМК"

Магистр технических наукВсе статьи автора

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ВЗРЫВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ ВЗРЫВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МАССИВ И УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ДРОБЛЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ

Portlashning tosh massasiga taʼsir qilish vaqtining oshishi asosiy omillardan biri bo‘lib, buning natijasida tog‘ jinslarining yuqori sifatli maydalanishi va uning etarli darajada…

Рубрика: Геотехнология || Выпуск: №3 (Июль-Сентябрь), 2023 год. || Скачать

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В ПРИКОНТУРНОЙ ЗОНЕ КАРЬЕРА НА СОСТОЯНИЕ ОТКОСОВ УСТУПОВ

Maqolada qoyali tog‘ jinsi pog‘onalarning qiyaliklarini deformatsiyalanishini kuzatish natijalari keltirilgan bo‘lib, bu massivning eng xavfli buzilishlari deyarli har doim geologik…

Рубрика: Геотехнология || Выпуск: №2 (Апрель-Июнь), 2023 год. || Скачать

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ ОЗЕРА МУЛЛАЛЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Ushbu maqolada Markaziy Qizilqumning Mullali koʻlli toʻgʻrisidagi maʼlumotlar keltirilgan, hududning oʻrganilganlik tarixi va sharhli xaritasi tavsiflangan. Mullali koʻllining mineral tuzlari…

Рубрика: Геология || Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2022 год. || Скачать

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО КОНТУРНОМУ ВЗРЫВАНИЮ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ УСТУПОВ НА КАРЬЕРАХ

Ishda turli genetik toifadagi ruda konlarida ochiq konlarning yon tomonlari va chetlarining barqaror to'lov burchaklarini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar olib borildi va ochiq konlarda kontur portlatishning…

Рубрика: Геотехнология || Выпуск: №3 (Июль-Сентябрь), 2022 год. || Скачать