РАЗРАБОТКА ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ ЯРУСОВ ШТАБЕЛЯ № 1

Maqolada 7-gidrometallurgiya zavodi xomashyo kompleksi 1-uyumi rudalarini mavjud va taklif etilayotgan texnologik sxemalar bilan qazib olish usullari ko’rib chiqildi. Grafik chizmalar bilan…


SKVAJINALARNI HAVO BILAN TOZALAB BURG‘ILAGANDA HARORAT REJIMLARINI TADQIQOTI

Ishda siqilgan havodan tozalovchi agent sifatida foydalanish afzaliklari, skvajinani havo yordamida tozalab burg‘ilaganda harorat rejimi to‘g‘risida asosiy ma’lumotlar,…


ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОТЫ УСТУПА НА КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ДОБЫВАЕМОЙ РУДЫ ПРИ ОТРАБОТКЕ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Kichik konlar uchun pog‘onaning optimal/ratsional balandligini aniqlash bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi va oltin rudasini qazib olishning to‘liqligini oshirish bo‘yicha…


ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ПРИ РАЗРУШЕНИИ ГОРНЫХ ПОРОД ВЗРЫВОМ НА ПРЕДЕЛЬНОМ КОНТУРЕ КАРЬЕРА

Ishda portlash ta’sirida yuzaga kelgan massivning qoldiq kuchlanish holati o‘rganildi, bu massivning qoldiq kuchlanish-deformatsiya holatini va maydalash zonasidan tashqaridagi fizik-texnik…


ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО УРАНА ДВУХВАЛЕНТНЫМ ЖЕЛЕЗОМ

Ma’lumki, uch valentli temir sulfat kislota eritmalarida uranni oksidlovchisi hisoblanadi. Ushbu jarayonning kinetikasini qat’iy fizik-kimyoviy o‘rganish, shuningdek,…


ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРОВЫХ УСТАНОВОК НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ ЭНЕРГО– И ТОПЛИВОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Skvajinalarni burg‘ilash ishlari ko‘p miqdorda energiya talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Burg‘ilash ishlari davomida elektr energiyasi bilan bir qatorda…


OCHIQ YER OSTI USULIDA QAZIB OLINADIGAN TOG‘ YON BAG‘RIDAGI RUDA KONLAR ZAHIRALARINI TIZIMLASHTIRISH

Ushbu maqolada tog‘li hududlarda joylashgan ruda konlarini ochiq-yer osti usulda qazib olishda karyer konturidan tashqarida joylashgan zahiralarni tizimlashtirish sxemasi…
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МАССОВОГО ВЗРЫВА И РАЗРАБОТКА СПОСОБА ВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В ПРИКОНТУРНОЙ ЗОНЕ КАРЬЕРА

Maqolada ommaviy portlashning seysmik ta‘sirini tadqiq qilish natijalari, shuningdek, portlovchi zaryadning seysmik xavfsiz massasini bir sekinlashuvga va seysmik kuchlanish…